Bezpečnostné

Izolačné sklo môže pri rozbití spôsobiť i ťažké zranenia. Na zasklenie výplní dverí, sklených stien, pre stropné zasklenie a pod., majú preto izolačné sklá DUTERM s bezpečnostnou charakteristikou rozhodujúci význam. Okrem ochrany pred zranením tiež chránia pred krádežou a vandalizmom. 

Ochranné zasklenie zahrňuje izolačné sklá v kombinácii so sklom tvrdeným, vrstveným, sklom s drôtenou vložkou alebo v kombinácii s bezpečnostnou kovovou mriežkou. Pri tomto type musí byť použité špeciálne zasklenie do hĺbky 34 mm. 

1.) Kombinácia s tvrdeným sklom – tvrdené sklo je štvornásobne pevnejšie než bežné sklo rovnakej hrúbky proti zaťaženiu vetrom a tepelnej námahe. Pri deštrukcii skla vznikajú malé neostré úlomky. 

2.) kombinácia so sklom vrstveným – znižuje riziko poranenia osôb (úlomky skla zostávajú prichytené na plastovej fólii), zvyšuje bezpečnosť (ochrana proti krádeži, t.z. rozbitie alebo prestrelenie). Prispieva k stlmeniu hluku. Sortiment týchto izolačných skiel sa ďalej rozširuje možnosťou kombinovať ich s farebnými fóliami priehľadnými, nepriehľadnými alebo farebnými a reflexnými sklami. 


3.) Kombinácia so sklom s drôtenou vložkou – integrita a stabilita skla zostáva rovnako zachovaná v prípade pôsobenia ohňa. Pri požiari je zabránené rozširovaniu plameňov a splodín horenia ( požiarna odolnosť ).

+421 244 460 870 Odbyt

GLASS TRADING s.r.o. Stará Vajnorská 17/12336 831 04 Bratislava

Naša spoločnosť je na trhu popredným hráčom už od roku 1993. Vo svojom výrobnom programe ponúkame širokú škálu prevedení a služieb spojených s kompletným opracovaním skla vrátane návrhu a realizácie interiéru alebo exterieru. Medzi hlavné ciele spoločnosti patrí spokojnosť zákazníkov a snaha o maximálne prispôsobenie sa potrebám klientov.

Pin It on Pinterest