Izolačné sklo

Izolačné sklá sú zložené z dvoch alebo troch tabúľ skla v hrúbkach a druhoch zodpovedajúcich funkčným, mechanickým a estetickým nárokom, ktorých vzdialenosť vymedzuje
rôzne široký dutý dištančný profil naplnený vysúšacím prostriedkom – molekulovým sitom. Obvodové spojenie tabúľ skla a dištančného profilu je zabezpečené adhéznym,
trvale plastickým tmelom, vonkajší obvod tabúľ skla a dištančného profilu je vyplnený trvale pružným dvojzložkovým tmelom. Je zaručená vysoká odolnosť proti
mechanickému namáhaniu. Izolačné sklá sa používajú na zasklievanie otvorových konštrukcií stavieb pre priaznivé bezpečnostné, tepelnoizolačné a zvukovoizolačné
vlastnosti. Dôležitými veličinami u izolačného skla sú súčiniteľ prechodu tepla Ug, ktorý predstavuje mieru straty tepla z priestoru W/m2.K, svetelná priepustnosť Tv a
celková priepustnosť slnečného žiarenia g, ktoré sa dostáva cez okná do miestnosti. Kombinácia skladby skiel dovoľuje zvýrazňovať prednosti rôznych typov skla, ale aj
usmerňovať vplyv slnečného spektra a vyhovieť rôznym funkčným vlastnostiam.

 

Z hľadiska funkcie vyrábame izolačné sklá:

 • štandardné izolačné sklo DUTERM
 • izolačné sklo s protislnečnou ochranou DUTERM LUX
 • tepelnoizolačné sklo DUTERM PLUS
 • zvukovoizolačné sklo KONTRA DUTERM
 • izolačné sklá s bezpečnostnou charakteristikou DUTERM
 • protipožiarne izolačné sklá
 • antibakteriálne izolačné sklá
 • izolačné sklá s vnútornými medzisklenými žaluziami
 • izolačné sklá s vnútornými bezpečnostnými mrežami-tetra mreža

Izolačné sklá sa vyrábajú z: 

 • plaveného skla Planibel
 • tepelnoizolačného skla Planibel TOP N+
 • protislnečného skla s reflexnou alebo absorpčnou charakteristikou
 • Planibel farbený v hmote, Stopsol, Stopray, Sunergy atď.
 • ornamentného skla
 • pieskovaného skla, potlačeného skla a taveného skla
  • bezpečnostného skla:
   • vrstveného (VSG)
   • kaleného (ESG)
  • drôtoskla a ich kombináciami s dištančnými profilmi:
   • hliníkovými
   • nerezovými
   • plastovými – rámiky TGI a SWISSPACER

Štandardne sa používajú hliníkové dištančné profily, ktoré najmä v zimnom období spôsobujú svojou dobrou tepelnou vodivosťou tepelný most, čoho dôsledkom môže byť tvorba kondenzátu, najmä na spodnom okraji izolačného skla. Je možné si vybrať dištančný profil z ušľachtilých teplo nevodivých materiálov a vytvoriť tzv. teplý okraj „WARM EDGE“ izolačného skla, a tým zvýšiť teplotu tvorby kondenzátu na spodnom okraji izolačného skla.

Pri požiadavkách na zvýšené mechanické a tepelné namáhanie sa používa v skladbe izolačného skla kalené sklo (ESG). Na šikmé zasklenie sa doporučuje použiť lepené sklo (VSG).

Tvary izolačných skiel môžu byť pravidelné i nepravidelné. Plocha izolačného skla môže byť opticky delená okrasnými deliacimi mriežkami,umiestnenými v medzitabuľovom priestore v rôznych šírkach, ich kombináciách a farebných odtieňoch.

Pin It on Pinterest