Zvukovo izolačné

Ďalšou vlastnosťou izolačných skiel významnou predovšetkým pre objekty situované v blízkosti diaľnic, letísk, rušných križovatiek a pod., je ich schopnosť podstatne znížiť vstup hluku z vonkajšieho prostredia do interiéru. Najčastejšie používanou veličinou z hľadiska akustických vlastností sklených výplní je index zvukovej nepriezvučnosti Rw, vyjadrovaný v jednotkách dB a určujúci izolačnú schopnosť prvku proti zvuku šíriacemu sa vzduchom. 

Zvukovo izolačné sklá, ktoré majú v skladbe vrstvené sklo, môžu slúžiť zároveň ako bezpečnostné zasklenie. 

Zvukovo izolačné vlastnosti sa pri dvojsklách dosahujú niekoľkými spôsobmi ich zloženia: 

  • izolačné dvojsklá s asymetrickou hrúbkou sklených tabúľ a dutinou medzi sklami vyplnenou zmesou obsahujúcou ťažký plyn. Tieto sklá sa vyznačujú schopnosťou izolovať zvuk predovšetkým stredných a vysokých frekvencií. Ťažkým plynom sa nemôžu plniť izolačné dvojsklá, v ktorých je použitý silikón
  • izolačné dvojsklá s asymetrickou hrúbkou sklených tabúľ a rozšírenou dutinou medzi sklami. Tieto sklá sú vhodné na ochranu pred hlukom nízkych frekvencií
  • izolačné sklá, pri ktorých je namiesto jednej alebo oboch jednoduchých tabúľ skla použité vrstvené sklo Connex
  • izolačné sklá, pri ktorých je namiesto jednej alebo oboch jednoduchých tabúľ skla použité vrstvené sklo Giessharz nalievané špeciálnou živicou. Izolácie nízkych frekvencií možno dosiahnuť rozšírením dutiny medzi sklami.

+421 244 460 870 Odbyt

GLASS TRADING s.r.o. Stará Vajnorská 17/12336 831 04 Bratislava

Naša spoločnosť je na trhu popredným hráčom už od roku 1993. Vo svojom výrobnom programe ponúkame širokú škálu prevedení a služieb spojených s kompletným opracovaním skla vrátane návrhu a realizácie interiéru alebo exterieru. Medzi hlavné ciele spoločnosti patrí spokojnosť zákazníkov a snaha o maximálne prispôsobenie sa potrebám klientov.

Pin It on Pinterest